Kişilerin Unutulma Hakkı

Unutulma Hakkına İlişkin, Kişilerin Hakları ve Bazı Yasal Düzenlemeler

BLOG

L.L.M

3/15/20232 min read

Kişilerin Unutulma Hakkı
Kişilerin Unutulma Hakkı

Unutulma hakkı, kişinin geçmişindeki bazı olayların unutulması veya hatırlanmaması hakkını ifade eder. Bu hakkın korunması, kişilik haklarının temel unsurlarından biridir. İşte unutulma hakkına örnekler:

  1. Suçlama: Bir kişinin geçmişindeki bir suçlaması veya hukuki işlemi unutulmak istenmesi durumu unutulma hakkı örneğidir. Kişi, bu durumun kendisine zarar verdiğini düşünerek bu hakkını kullanabilir.

  2. İnternet kayıtları: İnternet, kişilerin hayatındaki birçok bilgiyi barındırır ve bu bilgiler uzun yıllar boyunca saklanabilir. Bir kişinin geçmişindeki bazı bilgilerin unutulması ve internet kayıtlarından silinmesi talebi unutulma hakkı örneğidir.

  3. Sağlık kayıtları: Kişinin sağlık bilgileri, özellikle hassas hastalıklar ve tedaviler hakkında olanlar, unutulma hakkı kapsamına girer. Kişi, geçmişteki sağlık kayıtlarının silinmesi veya gizlenmesi talebinde bulunabilir.

Unutulma hakkı, kişinin geçmişindeki bazı olayların unutulmasını ve hatırlanmamasını sağlayarak kişilik haklarının korunmasını sağlar. Suçlamalar, internet kayıtları ve sağlık kayıtları, unutulma hakkına örnek olarak verilebilir.

Unutulma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) tarafından korunan temel haklardan biridir. AİHS'nin 8. Maddesi, kişilik haklarının korunmasına ilişkin hükümler içermektedir ve bu kapsamda unutulma hakkı da yer almaktadır.

Ayrıca, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) da unutulma hakkını düzenlemektedir. GDPR'nin 17. Maddesi, kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi hakkını düzenlemekte ve bu kapsamda unutulma hakkının korunmasına ilişkin hükümler içermektedir.

Türk Hukuku'nda ise unutulma hakkı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında düzenlenmektedir. KVKK'nın 7. Maddesi, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkını düzenlemekte ve bu kapsamda unutulma hakkına atıfta bulunmaktadır.

Sonuç olarak, unutulma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ve Türk Hukuku tarafından korunan temel haklardan biridir. AİHS'nin 8. Maddesi, GDPR'nin 17. Maddesi ve KVKK'nın 7. Maddesi, unutulma hakkına ilişkin hükümler içermektedir.

Unutulma Hakkı